CERTIFICATE

Cấp Chứng Chỉ

800,000/ thángđ


Cấp Chứng chỉ cho học viên ngay trên hệ thống Hachium mà không cần thiết kế!

Bạn mong muốn học viên sau khi khoá học kết thúc sẽ nhận được chứng chỉ chứng nhận đã học tập tại trường của bạn và học viên cũng cần 1 chứng chỉ để gửi cho phụ huynh hoặc đính kèm khi đi xin việc

Dễ dàng điều chỉnh thông tin và kết quả học viên trên chứng chỉ, có thể xuất ra file để in và gửi cho học viên.

Lợi ích của việc sử dụng tính năng Cấp chứng chỉ

................

Tạo ra sự chuyên nghiệp trong nghiệp vụ đào tạo của trường.

  • Chứng chỉ giúp học viên thấy được ghi nhận thành tích và quá trình học tập của bản thân.

Tiện lợi khi được sử dụng ở mọi thiết bị

  • Việc cấp chứng chỉ sẽ được thực hiện dễ dàng ngay cả trên các thiết bị di động, giúp học viên sẽ nhanh chóng gửi đến thông tin cho bạn

----------

Bắt đầu sử dụng tính năng Cấp chứng chỉ ngay hôm nay!