Giới hạn thời gian mã kích hoạt khoá học

Chặn tự động khi giới hạn thời gian khoá học kết thúc

500,000/ thángđ
SETUP dễ dàng hơn cho việc giới hạn thời gian của Mã Kích Hoạt!

  • Quản trị viên sẽ setup được khoảng thời gian có hiệu lực của Mã kích hoạt cho riêng từng khoá 
  • Giới hạn thời gian sử dụng khoá học sẽ được áp dụng với 2 lựa chọn :

              1.Theo khoảng thời gian ( Ghi nhận từ thời điểm học viên kích hoạt khoá học ) 

              2. Theo ngày cố định mà quản trị viên setup  ( Để trống nếu muốn học viên học vô thời hạn)

  • Thời gian bắt đầu và kết thúc là khoảng thời gian Mã kích hoạt phải được active
  • Mục đích : Đảm bảo được việc học viên sẽ học trong đúng khoảng thời gian quy định , tránh trường hợp kéo dài thời gian khiến lộ trình học tập bị ảnh hưởng.

Chi tiết tính năng :

+ Quản trị viên setup thời gian giới hạn của mã kích hoạt theo 2 lựa chọn ( Theo khoảng thời gian hoặc theo ngày cố định )

+ Sau khi thời gian mã kích hoạt hết hạn thì hệ thống chặn tự động không cho học viên vào học khoá đó

+ Có thông báo qua email cho quản trị ,học viên sau khi mã hết hạn và hiển thị báo cáo trong trang quản trị về việc học viên bị chặn ở khoá nào.

+ Học viên hết hạn ở khoá học nào thì chỉ bị chăn ở khoá học đó, các khoá học khác còn hiệu lực sẽ vẫn được học bình thường.

+ Có thể gia hạn thời gian học khoá bị chặn cho học viên ( hoặc tạo mã mới) và giữ nguyên các thông tin tiến trình học tập cũ.

Chi phí tính năng : 500.000 VNĐ/tháng

Thanh toán tối thiểu : 6 tháng