Ghi chú

Thêm ghi chú vào giao dịch và học viên

300,000/ thángđ


Dễ dàng thêm thông tin cần thiết của học viên để theo dõi và quản lý!

Ghi chú giúp cho việc lưu trữ các thông tin thêm ngoài các thông tin học viên đã đăng ký giúp cho việc quản lý học viên trở nên dễ dàng hơn

Lợi ích của việc sử dụng tính năng Ghi Chú!

................

Lưu trữ thông tin của học viên ngoài các thông tin cơ bản 

Dễ dàng xem lại các thông tin và xuất ra file khi cần thiết

Đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện


Chi phí 300.000 VNĐ/tháng

Thanh toán tối thiểu 6 tháng