Tạo giao dịch thủ công

Tự tạo được các giao dịch ngay cả khi học viên thanh toán offline

500,000/ thángđTạo giao dịch thủ công để ghi nhận doanh thu trên hệ thống một cách đơn giản, dễ dàng.

Tính năng tạo giao dịch thủ công giúp cho phép admin có thể dễ dàng tự ghi nhận các giao dịch được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ( khi học viên không tạo giao dịch trên hệ thống) phục vụ cho việc quản lý doanh thu của trường được chính xác hơn.

Lợi ích của việc sử dụng tính năng tạo giao dịch thủ công

................

Ghi nhận tất cả các giao dịch một các chính xác nhất

  • Trong trường hợp phát sinh các giao dịch ở ngoài hệ thống ( từ nguồn offline , từ khách tự đăng ký tại văn phòng,...) admin vẫn có thể ghi nhận được giao dịch lên hệ thống để phục vụ cho việc báo cáo được chính xác.

Kích hoạt tự động khoá học cho học viên mà không cần tạo mã

  • Sau khi admin ghi nhận giao dịch thành công cho học viên trên hệ thống  ( admin tạo giao dịch cho học viên và đưa trạng thái giao dịch về thành công) học viên sẽ tự động nhận được email xác nhận thanh toán thành công và có đường link để vào học mà không cần kích hoạt bằng mã.

Đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện

  • Tạo giao dịch chưa bao giờ là dễ dàng đến thế! Với việc sử dụng tính năng này, admin chỉ cần nhập thông tin và click hoàn thành là giao dịch đã được ghi nhận vào hệ thống, học viên có thể vào học và doanh thu được cập nhật trong báo cáo.

Lưu trữ dữ liệu hiệu quả

  • Giao dịch tự tạo thủ công cũng được ghi nhận và lưu trữ như các giao dịch thông thường do học viên tạo.

Chi phí 500.000 VNĐ/tháng

Thanh toán tối thiểu 6 tháng

................

Bắt đầu sử dụng ngay hôm nay!