Bảo Mật Nâng Cao - Giới hạn trình duyệt

Hạn chế trình duyệt truy cập của học viên

1,000,000/ thángđTính năng Giới hạn trình duyệt được nâng cao hơn : Học viên sẽ không bị chặn hoàn toàn tài khoản mà vẫn được tiếp tục học các trình duyệt cũ đã đăng nhập trước đó. 

  • Quản trị viên sẽ setup được số lượng trình duyệt mà học viên được phép sử dụng ( Khác với việc học viên sẽ bị chặn và không thể vào học được ngay khi số trình duyệt vượt quá)
  • Học viên sẽ tiếp tục được vào học trên các trình duyệt cũ
  • Quản trị viên có thể chặn / mở chặn thủ công học viên hay xóa các trình duyệt đã truy cập
  • Trong trường hợp học viên muốn thay đổi trình duyệt học vẫn có thể liên hệ quản trị viên để xoá trình duyệt cũ để thay bằng trình duyệt khác
  • Mục đích : Hạn chế được học viên chia sẻ tài khoản ( đăng nhập nhiều trình duyệt, thiết bị khác nhau) 

Chi phí tính năng : 1.000.000 VNĐ/tháng

Thanh toán tối thiểu : 6 tháng